RSS

Kontakty

Funkcia  titul
 priezvisko
 meno
 e-mail
Tel. číslo:
príslušník na operačnom pracovisku - stála služba      

159

037
69 22
555
fax        
037
69 22
502
podateľňa  Bc.
 Bírová
 Anna
 birova@mspnitra.sk
037
69 22
520
           

náčelník

Mgr.
duchon.erik@mspnitra.sk
037
69 22

518

zástupca náčelníka
Mgr.
Pavel sabo@mspnitra.sk
037
69 22

519

veliteľ obvodu Mesto Mgr. husar@mspnitra.sk
037
69 22
512
zást. veliteľa obvodu Mesto 
Mgr.
Riegel Milan

riegel@mspnitra.sk 

037
69 22
512
veliteľ obvodu Klokočina
Mgr.
centes@mspnitra.sk
 
0911260450  
zást. veliteľa obvodu Klokočina Ing. Konečný Vladimír konecny@mspnitra.sk   0911260450  
veliteľ ŠVS, DDI a prevencie Mgr. Duchoň Miroslav duchon@mspnitra.sk 037 69 22 511
koordinátor MKS, PCO
Mgr.
nitry@mspnitra.sk
037
69 22
515
právnik 
Mgr.
Brečková
Silvia
breckova@mspnitra.sk
037
69 22
514
starší objasňovateľ
Ing.
Hajnovič
Miloš
hajnovic@mspnitra.sk
037
69 22
513
ekonóm
Ing.
Jánošíková
Lenka
ekonom@mspnitra.sk
037
69 22
521
personalistka Ing.
Szakmárová
Martina szakmarova@mspnitra.sk
037
69 22
522
výzbrojný  
Gajdošík
Jozef
gajdosik@mspnitra.sk
037
69 22
516
výstrojný  
Birdáš
Peter
birdas@mspnitra.sk
037
69 22
517
registratúra   Beňová
Renáta benova@mspnitra.sk 037 69 22 511

 

U P O Z O R N E N I E

E-mailová komunikácia NIE JE komunikácia ONLINE !

V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte tel. č. 159

 

Poznámky:

ŠVS: Školiace a výcvikové stredisko
DDI:  Detské dopravné ihrisko
MKS: Mestský kamerový systém
PCO: Pult centralizovanej ochrany

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment: