RSS

Detské dopravné ihrisko

Na tejto stránke si môžete v rubrikách:

 

prečítať Prevádzkový poriadok platný na Detskom dopravnom ihrisku na Nábreží mládeže v Nitre (ďalej len DDI),

získať kontakty na kompetentných príslušníkov MsP, s ktorými si môžete dohonúť dopravnú výchovu na DDI,

pozrieť harmonogram naplánovaných hodín dopravnej výchovy organizovanej príslušníkmi MsP,

pozrieť aktuálne počasie, pozrieť galériu obrázkov z otvorenia dopravného ihriska.

 

 

Pre základné školy mimo intravilánu mesta Nitry je výučba účtovaná 10,-€ za vyučovaciu hodinu.

Základná vyučovacia jednotka v prevencii v doprave je 1 hod. teoreticko-didaktický vstup a 1 hod. praktický výcvik na ihrisku.

 Kde nás nájdete: